Sekretesspolicy på ssangyongmotor.se

Denna integritetspolicy beskriver hur NCG Import AB (“vi” eller “oss”) som en del av Nic. Christiansen-koncernen behandlar dina personuppgifter och är utfärdad på uppdrag av alla företag inom Nic. Christiansen-koncernen:  
Nic. Christiansen-koncernen definieras som: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/
 


PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är: 

NCG Import AB 
Organisationsnummer: 559024-9073
Arenagatan 8B
S - 21623 Malmö

 
ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi använder dina personuppgifter för följande syften: 

Vid användning av vår webbplats: 
Behandling av dina förfrågningar vid försäljning:
 Personuppgifter som uppges i online-formulär, chattfönster etc. innan försäljning används för att behandla dina eventuella frågor om t.ex. provkörning, beställning av broschyrer och prislistor och kontaktinformation. Om du ger ditt samtycke används dina personuppgifter även för marknadsföring på så sätt som beskrivs nedan, och dina personuppgifter samkörs med cookiedata på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, preferenser. 
Rättslig grund: Samtycke. 

Behandling av dina förfrågningar i samband med försäljning: Personuppgifter som uppges i online-formulär, chattfönster etc. i samband med försäljning, används för att behandla dina eventuella frågor om t.ex. planering och service, beställning av specifika erbjudanden och andra tjänster som kan beställas via webbplatsen. Om du ger ditt samtycke används dina personuppgifter även för marknadsföring på så sätt som beskrivs nedan och dina personuppgifter samkörs med cookiedata på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, preferenser. 
Rättslig grund: Uppfyllande av avtal. 

Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföring och kommunikation med dig utifrån dina intressen och fokusområden samt för att skicka dig relevant marknadsföring i form av bland annat nyhetsbrev. Dina personuppgifter samkörs med cookiedata på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, cookiedata, användarbeteende online, fordonsinformation, preferenser. 
Rättslig grund: Samtycke.
Vid vidarelämnande av ditt samtycke: Interesseavvägning.

Optimering av användarupplevelsen på webbplatsen: Personuppgifter samlas in vid din användning av vår webbplats. Vi använder denna information för att optimera vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Läs mer i vår cookiepolicy
Vilken information använder vi: Cookiedata och användarbeteende online. Vid användarundersökningar med tillhörande tävlingar används även allmänna personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer. 
Rättslig grund: Samtycke 

Webbplatsstatistik: Personuppgifter används för att sammanställa statistik över användningen av vår webbplats och relaterade tjänster.  
Vilken information använder vi: Cookiedata, användarbeteende online.  
Rättslig grund: Samtycke 

När du besöker våra butiker och verkstäder – När du handlar hos det auktoriserade nätverket av återförsäljare och serviceleverantörer tar vi emot och behandlar information om dig för följande syften:  

Leverans av tjänst: När du handlar hos auktoriserade återförsäljare och besöker serviceverkstäder tar vi emot och behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera köpta tjänster. Det sker t.ex. i samband med beställning av bilar och reservdelar samt för att aktivera garantier och eventuella tilläggstjänster som erbjuds av importören, t.ex. vägassistans.  
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, ordernummer, fordonsinformation. 
Rättslig grund: Uppfyllande av avtal. 

Service och garantier: För dokumentation av genomförda tjänster och servicebesök, vilket är en förutsättning för att uppfylla fabriksgarantin, kommer vi att ta emot och behandla information om din bil. Detsamma gäller om fabriken vidtar åtgärder för att avhjälpa eventuella fel eller brister. Vid eventuella garantiärenden vidarebefordras och behandlas dokumentation av ärendehanteringen mellan återförsäljaren, importören och fabriken. Denna dokumentation kan utöver information om din bil även innehålla personuppgifter. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, ordernummer, fordonsinformation, försäljningshistorik. 
Rättslig grund: Uppfyllande av avtal. 

Kundnöjdhetsundersökning: För att följa upp kundnöjdhet på marknaden och förbättra vår kundservice tar vi emot och behandlar dina personuppgifter när vi genomför kundnöjdhetsundersökningar. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation och information om senaste köp. 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Servicemeddelanden: För att ge en bra kundservice skickar vi dig meddelanden om tjänster t.ex. kontroller av kaross och eventuell rost etc. för ett uppfylla eventuella garantier. I samband med detta behandlar vi dina personuppgifter. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation, verkstadsbokningar. 
Rättslig grund: Uppfyllande av avtal. 

Statistik och rapportering: För att kontrollera återförsäljarnas aktiviteter, följa upp återförsäljarnas prestationer, utveckla och förbättra försäljningsprocesserna i återförsäljarnätverket och för att göra kund- och marknadsanalyser för att utveckla vår verksamhet tar vi emot och behandlar dina personuppgifter.  
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, försäljningshistorik. 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Radering: 6 månader från insamling (därefter anonymiseras informationen) 

I andra sammanhang: 

Marknadsföring via brev: Personuppgifter används i marknadsföringssyfte, bland annat genom att skicka riktad marknadsföring via brev. Det kan ske med hjälp av information vi får från offentliga register och/eller med hjälp av vår kundrelation med dig. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som namn, adress, fordonsinformation, preferenser och annan offentlig information. 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Upptagningar för marknadsföring: För branding och marknadsföring av våra produkter och tjänster ber vi om ditt samtycke för att använda upptagningar av dig i vårt marknadsföringsmaterial. Det kan t.ex. vara bildmaterial för sociala medier, webbplatser och broschyrer. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, bilder och video. 
Rättslig grund: Samtycke. 


KÄLLOR  


När vi samlar in information från andra källor än dig, kommer det vara från: 

a) Bilhandlare där syftet är statistik, marknadsföring och uppfyllande av avtal 

b) Offentliga register: Fordonsregister, personregister, företagsregister, där syftet är tydlig identifiering och uppfyllande av avtal. 

c) Leasing- och finansbolag som ger krediter i samband med att avtal ingås. 

d) Kreditvärderingsinstitut där syftet är att göra en kreditupplysning i samband med att avtal ingås. 

Den insamlade informationen om dig kommer från: 
a) EU/EES 


UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER  

I enlighet med de syften som anges i policyn lämnar vi ut personuppgifter till följande kategorier av mottagare: 

a) Relevanta bilhandlare och tillverkare  

b) Samarbetspartners som finansbolag, försäkringsbolag och tjänsteleverantörer (t.ex. vägassistans, däcklager, prisberäknare och liknande).  

c) Andra leverantörer och samarbetspartners som hjälper vårt företag (t ex tjänsteleverantörer, teknisk support, leverantörer, finansinstitut) 

d) Företag som Personuppgiftsansvarig har en koncernrelation till i Nic. Christiansen-koncernen (www.nc.dk). 

e) Offentliga myndigheter. 

f) Sociala medier (t.ex. Facebook, LinkedIn). 

 
ÖVERFÖRINGAR TILL LÄNDER UTANFÖR EES 

Som utgångspunkt lagrar vi information om dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder som har en tillräckligt hög dataskyddsnivå. Dessa länder har en dataskyddslagstiftning som motsvarar lagstiftningen inom EES. 
Om vi delar din information med företag som har verksamhet utanför EES eller i länder med tillräckligt hög dataskyddsnivå enligt definitionen i GDPR (kapitel 5), ingår vi avtal med dessa företag om att de ska hantera dina uppgifter på samma grund som vi. Vi säkerställer alltså att den information vi överför är skyddad. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om överföring och behandling av dina personuppgifter.  

Vi delar dina uppgifter med följande typer av mottagare som kan ha sin verksamhet utanför EES: 
a) Biltillverkare får fordonsinformation som de använder för fabriksgaranti, statistik och rapportering. 
b) Personuppgiftsbiträden, som t.ex. systemleverantörer, får del av fordonsinformation och personuppgifter för att behandla denna information på uppdrag av oss för de syften som anges i policyn. 

 
LAGRING OCH RADERING 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka uppgifterna behandlas. Normalt lagras uppgifterna i 5 år, men i vissa fall kan de lagras under kortare eller längre tid för att t.ex. uppfylla gällande lagstiftning om radering eller lagring.  

 
OBLIGATORISK INFORMATION  

De personuppgifter vi samlar in för behandling är i vissa fall obligatoriska, det vill säga nödvändiga för att kunna kontakta dig, tillhandahålla tjänsten, göra en kreditbedömning etc. I samband med att personuppgifter behandlas, informerar vi dig om vilken information som är obligatorisk. Om vi inte får den obligatoriska informationen kan vi inte leverera den önskade tjänsten. 

 
DINA RÄTTIGHETER 

Du har följande rättigheter: 

- Du har rätt att begära att få se, rätta eller radera dina personuppgifter. 

- Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 

- I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. 

- Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan du återkallade ditt samtycke.  

- Du har rätt att få de personuppgifter som du själv har uppgett i ett strukturerat, maskinläsbart format (dataportabilitet).  

- Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen. 

 

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att: Kontakta Personuppgiftsansvarig (se kontaktinformation ovan) eller genom att skriva till [email protected]
Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du alltid har rätt till dataportabilitet utan det kan bero på särskilda omständigheter som är relaterade till behandlingen. 

 

Senast uppdaterad: 29.09.2020