SsangYong Motor policy om personliga upplysningar och integritet

SsangYong Motor respekterar din integritet. Vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter för vissa begränsade ändamål. Vi använder denna information för att stödja och stärka vår relation till dig, till exempel för att behandla dina sökningar, ge service och support och förmedla nyheter om produkter, tjänster och företag, liksom erbjudanden för dig. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter.
Vi delar bara din information med partners som delar SsangYong Motor åtagande att skydda din personliga information och data. Om du har frågor eller funderingar som rör skyddet av din information vänligen kontakta SsangYong Motor. Vi försöker att skydda dina personuppgifter genom att vidta lämpliga åtgärder.

Information som SsangYong Motor insamlar om dig

SsangYong Motor ber om specifika typer av personuppgifter. Vi ber dig om information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster till dig, förbättra ditt besök på våra webbplatser, stödja din relation med oss eller att följa upp dina upplevelser efter besök.
SsangYong Motor kan samla in information när du interagerar med oss. Det kan hända när du:

 • Ger återkoppling i en undersökning
 • Delta i kampanjerbjudanden
 • Prenumerera på en publikation, ett nyhetsbrev eller en e-postlista
 • Besöker SsangYong Motor.se eller någon annan webbplats, som drivs av SsangYong Motor.

När du interagerar med oss kan vi be dig om några av följande uppgifter: namn, adress, e-post, online-preferenser, telefonnummer, yrke, bransch och annan information som krävs för att bearbeta din begäran.

Vi kan samla in information relaterad till online-interaktioner du har med oss (till exempel de sidor du besöker och länkar och annonser du klickar på), så vi kan erbjuda dig en mer konsekvent och anpassad upplevelse i din relation med SsangYong Motor och bättre tillgodose dina behov genom att anpassa innehållet i våra webbplatser, tjänster och marknadsföringsmaterial vi delar med dig. Vi kan använda webbläsaren för att ge rekommendationer för dig och skicka anpassade meddelanden med hjälp av olika kommunikationsmetoder, inklusive e-post.

SsangYong Motor använder dina personuppgifter för särskilda ändamål

De uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. De samlas in och behandlas för följande allmänna ändamål eller i andra legitima affärssyften:

 • Att tillhandahålla de tjänster du beställer
 • För att uppfylla begäran om produkter och tjänster
 • För att förbättra våra produkter och tjänster
 • För att kontakta dig
 • För att anpassa vår kommunikation med dig och marknadsföringsmaterial vi delar med dig
 • Att ge våra affärspartners möjligheten att visa anpassade meddelanden till dig
 • För att administrera och hantera din relation med oss

Nyhetsbrev, e-postlistor, begäran om upplysningar

Vi kan skicka information till dig baserat på de val du gjort om våra olika produkter och tjänster eller andra produkter och tjänster som kan vara av intresse. Det är bara SsangYong Motor, som skickar dem direkta meddelanden.

Nyhetsbrev: Klicka här för att välja bort SsangYong Motor nyhetsbrev

Var medveten om att det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan din uppsägning träder i kraft. Eftersom vissa rapporter ofta sammanställs och görs klart för distribution i god tid, kan du få flera förfrågningar efter att vi fått din förfrågan.

Dina rättigheter

På begäran och inom en rimlig tid, kommer vi att berätta vilken typ av information som vi behandlar om dig, varför vi har dem, de möjliga mottagare av dem, och vilka typer av mottagare, liksom informationskällan. På skriftlig begäran och inom en rimlig tid, kommer vi även att ändra, rätta, ta bort eller upphöra med behandlingen personuppgifter om det visar sig att dessa uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller onödigt i förhållande till den eller de ändamål relaterade till behandlingen.

Anpassad användning

Vi använder teknik för att säkerställa en anpassad användarupplevelse på www.SsangYong Motor.se. SsangYong Motor använder "cookies" från tredje part för att ta reda på vilken information som är relevant för dig och ge dig en bättre upplevelse när du interagerar med oss. Vår användning av cookies är avsedd att ge dig en bättre upplevelse när du använder www.SsangYong Motor.se och att förse dig med anpassade meddelanden på SsangYong Motor produkter och tjänster. För mer information om vår användning av cookies (inklusive hur de tas bort eller förkastas) genom attklicka här.

Tredje parts webbplatser

Var medveten om att andra webbplatser, inklusive webbplatser som är tillgängliga via vår webbplats, till exempel. via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Denna programförklaring omfattar inte förfaranden för användning och skydd av personlig information på dessa tredje platser part som är kopplade till www.SsangYong Motor.se eller någon av våra webbplatser.

Ytterligare information

Om du har bett att bli kontaktad av en av SsangYong Motor partners eller distributörer, måste vi ge dem dina kontaktuppgifter. Denna delas inte med någon annan part och vidarebefordras endast till part så att de kan kontakta dig.

Kontakt SsangYong Motor

Om du vill kontakta oss eller har frågor om vår sekretess och Cookie & sekretesspolicy, skicka ett mail till [email protected]

En vacker dag ska bilen skrotas!

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.
Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida, här följer en länk till sidan. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem längs ner på hemsidan: http://www.bilsweden.se/miljo-sakerhet/atervinning